“Ziekte is niets dan disharmonie;
het geheim van gezondheid schuilt in harmonie”

Naar: Inayat Khan Indiaanse Filosoof

Visie

Ik werk en leef vanuit een holistische visie. In deze visie wordt de mens als één geheel beschouwd: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel en in verbinding met zijn/haar omgeving. Mijn idee is dat alles een unieke trilling of frequentie heeft, alles is energie, zo ook de mens.

Disbalans
Wanneer de mens een disbalans ervaart, kun je zeggen dat er een verstoring in de energiebanen plaatsvindt. Deze verstoringen kunnen worden ervaren middels symptomen/klachten; dit noemen we ziekte. Onder ziekte verstaan we zowel lichamelijke als geestelijke symptomen/klachten. De disbalans kan onder andere ontstaan door negatieve gevoelens of gedachten, angst, stress, verlies, onverwerkte ervaringen/trauma’s en/of allergieën, opgelopen virussen, bacteriën.

Herstellen van de balans
Om ziekte tegen te gaan, moet dus worden gewerkt aan het herstel van de balans. Daarvoor is het van belang om naast de symptomen ook te kijken naar de oorzaak van disbalans. De oorzaak kan worden opgespoord via de holistische aanpak. Deze aanpak legt naast de zichtbare oorzaken ook de onderbewuste of verborgen oorzaken bloot.

Gerichte behandeling
In ons onderbewuste kunnen zich blokkades bevinden die ons zowel geestelijk als lichamelijk beïnvloeden. Meerdere van deze blokkades kunnen samen de oorzaak vormen van verschillende aandoeningen, variërend van plotselinge fysieke of psychische klachten tot chronische ziektes. Wanneer we ons hiervan bewust zijn en bereid zijn breder en diepgaander te kijken, dan kan gerichte behandeling plaatsvinden, zo nodig op meerdere gebieden. Bij de behandeling wordt naar zowel de persoonlijke situatie als de relatie van de mens tot zijn of haar omgeving gekeken.  

Integrale zorg
Niet zelden zijn meer invalshoeken in een behandeling nodig dan een enkele behandelaar kan bieden. In mijn visie staat het dan ook buiten kijf dat ik waar nodig de samenwerking zal zoeken met andere zorgverleners, zowel uit de reguliere als complementaire zorg. Naar mijn mening leidt dit samen met de holistische aanpak en coachende rol tot de integrale zorg die alle ruimte biedt aan het zelfherstellend vermogen van ieder mens. 

Missie

Vanuit deze visie, is het mijn missie om via natuurgeneeskundige, lichaamsgerichte psychotherapie en psychosociale behandeling het zelfherstellend vermogen van mijn cliënten te activeren en stimuleren. Op deze manier wil ik de cliënt in staat stellen zelf de ervaren disbalans in zijn of jaar systeem te verminderen of wellicht zelfs op te heffen. Hiermee kan een nieuwe balans worden gevonden op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel niveau.

Onderdeel van deze missie is het realiseren van samenwerking tussen diverse zorgverleners, zowel in de reguliere als de complementaire zorg, zodat ik samen met jou en deze zorgverleners kan komen tot integrale zorg die jou in staat stelt om te komen tot de bovengenoemde nieuwe balans.

Het uiteindelijke doel: balans in het gehele systeem, optimale gezondheid en herstel!